Smíťa maže na Děčínský Sněžník, cestou zpět to bylo horší